An application for a credit line

 

Please complete this application if you are the owner of the card OTP Bank, mase in UAH. If you do not have a payment card - You can make it now! After completing the application, the bank manager will contact you to determine a convenient time for you and meeting places in the bank.

To get a credit line you must submit the following documents:

  • Civil Passport;
  • A certificate from tax inspection about assigning you an identification number;
  • Certificate of employment over the past 12 months (with work experience in the last place of work less than 12 months - Certificate for the actual time of the last job, but not less than 6 months).

Caution - The certificate should contain the following information: name, code of ЄДРПОУ, legal address and telephone number of the company; Company signature, a position occupied by the client; period during which the client works in the company; amount of gross income customer, includes net income and tax deductions in the context of each month; Name and signature of the director or his deputy; Name and signature of the chief accountant of the company (if this post is not provided by the charter company, certificate must indicate: «Chief Accountant is not available»); date of issuance of certificate.

If you already have a credit line of OTP Bank, you can contact the Department of OTP Bank to increase the credit limit.

Attention, personal data must input only in the Ukrainian language!

Fields marked with this symbol * is required for input.

 грн.  
 коп.
Select date in calendar
 
Select date in calendar
 
Select date in calendar

 
 років  
 місяців
 
 років  
 місяців
 
 
 
 років  
 місяців

 
 років  
 місяців
 
 грн.  
 коп.


Select date in calendar
 
 
Select date in calendar
Select date in calendar
 
Select date in calendar
Select date in calendar
 

Я, прошу АТ «ОТП Банк» (далі – «Банк») відкрити картковий рахунок та емітувати для мене платіжну картку. У разі видачі мені платіжної картки зобов’язуюсь неухильно дотримуватись вимог Банку щодо використання платіжної картки і поводитись з платіжною карткою максимально відповідально. Усі питання, пов’язані зі сплатою податків із сум, які я одержую, зобов’язуюсь вирішувати відповідно до чинного законодавства України.
Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих Банку відомостей, зобов’язуюсь протягом одного місяця повідомити про будь-які зміни та надати підтверджуючі документи стосовно змін зазначеної в цій Заяві інформації, а також даю згоду на обробку Банком персональних даних, з метою здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Банком та/або третіми особами (будь-які особи з якими Банк перебуває в договірних відносинах, а також члени Групи ОТП (надалі - "Треті особи"), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб’єктом персональних даних за допомогою засобів зв’язку, надання Третіми особами послуг Банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Банком з Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги, захисту Банком своїх прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям), здійснення Банком прав та виконання обов’ язків за іншими відносинами між Банком та суб’єктом персональних даних, а також на передачу (у т.ч. транскордонну) Третім особам, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них, включення персональних даних до бази персональних даних Банку з вищезазначеною метою без необхідності надання Клієнту письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

 
Use the services of the Information Center

More detailed information can be obtained by calling the Information Center

  • phone: (044) 490-05-00, (044) 290-92-05 (24-hours);